top of page

40-jarig priesterjubileum van bisschop Liesen.


Op zondag 16 juni vierde bisschop Liesen zijn 40-jarig priesterjubileum. Het was op de dag af veertig jaar geleden dat hij in het bisdom Roermond tot priester gewijd werd. In zijn homilie tijdens de zondagsviering in de H. Antoniuskathedraal stond hij daar dankbaar bij stil.

Voortbordurend op de Evangelielezing waarin Jezus vertelt over het Rijk Gods, hield bisschop Liesen een moderne gelijkenis voor. Hij verhaalde over een man wiens leven veranderde toen een kind een steen gooide naar zijn nieuwe auto. Soms grijpt God in op een manier die je niet verwacht. Bisschop Liesen: “Laten we goed uitkijken naar de stenen die op ons afkomen als wij achter onze eigen plannen aanhollen. En laten we bedenken dat voor alles wat zo negatief lijkt te zijn, God een positief antwoord terug heeft.”

Mgr. Liesen benadrukte dankbaar te zijn dat God altijd steentjes naar hem heeft gegooid om hem in de goede richting te krijgen. “God gebruikt ook ons om elkaar te vormen. Dat is wat ik geleerd heb in veertig jaar priesterschap en vooral in deze laatste jaren waarin we als bisdom de genade gekregen hebben om ons dieper bewust te worden van wie we zijn als Kerk. Een missionaire Kerk, gezonden tot de uiteinde der aarde, om te spreken over dat Rijk van God en vooral er gewoon van te getuigen door ons leven. Zo werkt God.”

Na de heilige mis was er aansluitend een receptie in het bisdomkantoor aan de Veemarktstraat.Comentarios


bottom of page