top of page

Barmhartigheidszondag 

Zondag 7 april, kwamen we samen in de Basiliek van Hulst om het feest van de Goddelijke Barmhartigheid te vieren.

We mochten God loven en prijzen om Zijn Barmhartigheid voor elke ziel die zich tot Hem wendt.

Om drie uur begonnen we met een loflied.

Jezus was aanwezig in het levende Brood, in de monstrans op het altaar, die daar door de Pastoor was geplaatst.

We baden de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, en tussendoor zongen we een lied.

Er werden voorbeden gelezen en er was tijd van stille aanbidding. 

Na het Tantum ergo en de zegen met het Allerheiligste, werd Jezus terug naar het tabernakel gebracht.

Tijdens het slotlied gingen we al zingend in processie naar het beeld naast de kerk van de barmhartige Samaritaan.

Daar kregen we een boodschap mee van Pastoor Wiertz; om Barmhartigheid te tonen jegens onze medemens, behulpzaam te zijn, en helpen waar kan, om zo een voorbeeld te zijn van Gods liefde, en het zo uit te dragen in ons leven.

En daarna dronken we samen een heerlijk kopje koffie!

Het was een prachtig uurtje van samenzijn!!!

 

Bernadette.

 

Comments


bottom of page