top of page

Basiliek in Beeld!

Basiliek in beeld, zo heet de museumtentoonstelling die afgelopen zaterdag in museum Hulst geopend werd.

 

De tentoonstelling is toegespitst op de laatste restauratie tussen de jaren 1993 en 1996. En terecht, omdat er zo’n dertig jaar geleden een enorme inspanning geleverd is door de Hulster bevolking en bedrijfsleven om de restauratierekening kloppend te maken. Nadeel van een tentoonstelling over dit onderwerp is dat er meer te lezen dan te bekijken valt. Dat kan ook niet anders. Maar met enige inspanning krijgt men wel een overzicht  door de vele foto’s, schilderingen en presentatie van liturgische kleding en voorwerpen.  Zoals bij de opening gezegd, is de tentoonstelling ook een opstap naar de komende publicatie van het jaarboek van de oudheidkundige Kring op zaterdagmiddag 7 september. Na studies in oude en nieuwe bronnen over de oudste geschiedenis van Hulst en het Hulsterambacht zijn er ook nieuwe gegevens verkregen. Het boek bevat 25 studies van 17 deskundigen en heeft een omvang van ongeveer 500 pagina’s, exclusief de wetenschappelijke verantwoording in voetnoten, literatuur en de archivalia. Het boek wordt 7 september in de basiliek gepresenteerd en gaat gepaard  met de vertoning  van een nog onbekende, spectaculaire eeuwenoude grafvondst in de kerk.

 

Gaat u zeker eens een kijkje nemen in het museum. De tentoonstelling is tot 7 september te bezichtigen. Wilt u nog meer te weten komen over de basiliek wacht het boek af, maar u kunt zich nu al door de gidsen van het museum en inhulst van alles over de basiliek laten vertellen.Comments


bottom of page