top of page

Bijeenkomst over de toekomst van onze parochie!

Informatieavond woensdag 24 januari in de kerk van Hengstdijk, inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur tot 21.00 uur

 

Na de informatieavond van 13 december met betrekking tot de wijzigingen in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen, gaan we nu in de eigen parochie op weg. Van harte nodigen we u allen voor die gespreksavond uit om aanwezig te zijn.


De informatieavond gaat door op woensdag 24 januari in de kerk van Hengstdijk. Tijdens deze avond en ook in de tijd die komen gaat, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Thema: Hoe kunnen we onze krimpende geloofsgemeenschappen vitaal houden?  Het is aan ons allen om te waarborgen dat het geloof in onze parochie, in Zeeuws-Vlaanderen behouden blijft. Het beleid dat de laatste jaren is gegroeid binnen ons bisdom en is gestoeld op de missionaire parochie, zal daarbij het uitgangspunt zijn: Het leerling zijn van Jezus of de vriendschap met Jezus.

Tijdens het tweede deel van de avond gaan we daarover met elkaar in gesprek in groepen. Ook voor deze bijeenkomst heeft Peter Joosse (bekend van Omroep Zeeland) zijn medewerking toegezegd en hij zal dit samen met pastoor Wiertz, het pastoraalteam en parochiebestuur invullen. 


Tijdens de avond willen we ook vragen beantwoorden. Daarom vragen wij u om uw vraag op voorhand door te sturen naar de vicevoorzitter van onze parochie:vicevoorzitter@hmsdz.nlOp deze manier kunnen we de avond goed voorbereiden en alles vlot laten doorlopen.


De punten die uit de groepsgesprekken komen, nemen we mee naar de derde ronde, de gesprekken met alle kernen en geloofsgemeenschappen. Want we gaan met elkaar in gesprek en we blijven met elkaar praten! We hopen velen van u woensdag 24 januari in Hengstdijk te mogen begroeten en ook in de vervolggesprekken in kernen en geloofsgemeenschappen.


Pastoor Wiertz, Cecile van Tiggelen (vicevoorzitter)

Comments


bottom of page