top of page

Chrismaviering

De Chrisma mis is de eucharistieviering in de Goede Week waarin de bisschop de sacramentele oliën wijdt.


Chrisma

In de avond voor Witte Donderdag in de Goede Week wordt in de basiliek van Oosterhout de chrisma mis gevierd. Tijdens deze Mis - de liturgische kleur is wit - wijdt de diocesane bisschop voor het hele jaar het chrisma: dat is de olie die onder meer wordt gebruikt voor de zalving bij de sacramenten van DoopselVormsel en de Ambtswijding tot priester en bisschop. 


Ook zegent de bisschop de olie voor de zieken en voor deelnemers aan het catechumenaat, de voorbereiding op het doopsel.

Priesterbeloften

Het is bij de Chrisma mis de bedoeling dat zoveel mogelijk priesters uit het bisdom tezamen met hun bisschop voldoen aan het gebod van Jezus tot herhaling van het Laatste Avondmaal. De chrisma mis benadrukt op deze wijze de nauwe verbondenheid van de priesters met hun bisschop, die in de Apostolische Successie staat. De homilie van de chrisma mis roept de priesters op trouw te blijven aan de zending die zij bij hun wijding hebben ontvangen. Na de homilie hernieuwen de priesters, als teken van hun trouw, de beloften die zij bij hun wijding aan de bisschop hebben gedaan.


Ook wij worden weer uitgenodigd naar deze viering te komen, evenals al de parochianen uit heel het bisdom Breda en wel op woensdag 27 maart in Oosterhout om 19.00 uur.Als u zich opgeeft op pastoraalteam@hmsdz.nl of in het parochiecentrum dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur, uitgezonderd op dinsdag kunnen we weer kijken of we gezamenlijk kunnen rijden. Kosten wordt later bekend gemaakt.

Kommentare


bottom of page