top of page

h.Bernadette in Hulst

Bron van levend water

De komst van de heilige Bernadette Soubirous naar de bisdommen in Nederland en in het bijzonder naar Hulst heeft veel mensen in beweging gebracht. Zaterdagavond waren zo’n 75 mensen aanwezig in de basiliek.

Het unieke schrijn met een botje van de heilige Bernadette kwam zaterdagavond met beveiliging aan in Hulst. Om deze reden kon er in de avond een Taizé-vigilie gehouden worden. Een viering met liturgische overwegingen, meditatieve stilte, voorbeden, vredeswens en mooie muziek van de Taizégroep van Bernadette. Tevens was er een voorbereiding op de kaarsenprocessie, welke rond de basiliek werd gelopen, gevolgd door de rozenkrans en uitstelling van het Allerheiligste. Als afsluiting van deze viering waren er nog de completen.

Deze avond maar ook heel de zondag kon u in de koorkerk rondlopen, waarbij U de steen uit Lourdes kon aanraken, in de Librije een tentoonstelling, waar veel mensen een bijdrage aan hebben geleverd,  rond de heilige Bernadette was ingericht en kon bezichtigen en er bij de doopkapel Lourdeswater aanwezig was. Een kruisteken met dit Lourdeswater of wat Lourdeswater meenemen behoorde ook tot de mogelijkheden.

Ook de zondag was heel speciaal. Naast de speciale plechtige viering (ong 200 mensen) waarbij ook een volwassene werd gevormd, was het tevens roepingenzondag.

Pastoor Wiertz haalde in zijn preek o.a. aan, dat In Duitsland roepingenzondag de zondag van de Goede Herder heet. Jongeren worden uitgenodigd om iets goeds te doen voor anderen (vergelijkbaar met heitje voor een kwarweitje bij ons maar dan zonder er geld voor te vragen). Er zijn 2700 projecten, waar mensen zich voor inzetten en er zijn zo’n 720.00 mensen die hierbij actief zijn. Kleine opdrachtjes worden concreet gemaakt.

Dit brengt ons ook bij de heilige Bernadette die op tocht is door Europa. Haar credo is in wezen: gewoon doen wat er van je wordt gevraagd. Zo kreeg zij een verschijning, die alleen aan haar voorbehouden was. Niemand anders zag deze verschijning. Iedereen had hier een mening over, maar Bernadette ging door. Zij sprak haar overtuiging uit en wist wat zij moest doen. Het is een opdracht waaraan zij gehoor gaf. Tot op de dag van vandaag gaat deze opdracht door, terwijl er geen bewijzen zijn. Zo is er in Nevers nog steeds haar lichaam, dat intact is, maar weliswaar verkleurd. Een klein stukje bot uit haar lichaam; dit heet een reliek, gaat nu rond door Europa.

 

In de middag was er een lezing van vicaris Paul Verbeek (zo’n 75 mensen), zie verder.

Na deze lezing was er nog een Roepingenvesper (eveneens zo’n 75 mensen). Openingsvers, hymne, psalmodie, psalmen en antifoon wisselen elkaar af. De Cantorij der Basiliek zong o.a. het Avé Maria. Ook Hanny Vergouwen kwam vanuit het bisdom liederen zingen.

Maandagochtend is de schrijn weer reisvaardig gemaakt om naar St. Willibrord te gaan.

 

Veel mensen zijn dit weekend in de basiliek geweest. Iedereen sprak van een prachtige ervaring. Veel mensen waren emotioneel en het deed hen goed geweest te zijn. Een unieke ervaring met voor velen een emotioneel randje, dat de schrijn in Hulst mocht zijn. Dank dank dank.

 

Vicaris Paul Verbeek over rondgang relieken: “God houdt van je. Hij ziet je!”

De Heilige Bernadette Soubirous komt vanuit Lourdes naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relieken maakt momenteel een rondgang door het land en van zaterdag 20 tot en met donderdag 25 april trekt het reliekschrijn door het bisdom Breda. Wat maakt de rondgang van de relieken zo bijzonder? Wat kan het betekenen voor ons geloof?

“Er komt een heilige op bezoek, met een boodschap,” vertelt vicaris Paul Verbeek ronduit. Bernadette Soubirous was een klein en arm meisje. “Het gezin waarin zij opgroeide leefde in een afgekeurde gevangenis. Moet je nagaan wat dat betekent, dat het huis te slecht is voor gevangenen om in te wonen. Maar juist op die verachte plek wordt zij gezien door de Heilige Maagd. Bernadette doet ertoe in de ogen van God. Maria maakt haar duidelijk: God houdt van jou, je doet ertoe.”

“We denken bij Lourdes vaak aan de zieken die Lourdes bezoeken. Maar wat Bernadette voor de armen gedaan heeft, is net zo goed inspirerend. In Lourdes heeft ze er bijvoorbeeld voor gezorgd dat een hotelaccommodatie kwam voor mensen die een bedevaart niet kunnen betalen. Dat is uniek voor een bedevaartsplaats.” De aandacht voor armen en zieken is volgens vicaris Verbeek een bruggetje naar de rondgang van de relieken in Nederland. “Ook hier zijn mensen die niet naar het heiligdom in Zuid-Frankrijk kunnen gaan. Daarom is het zo bijzonder dat ‘Lourdes’ erop uittrekt en naar ons toekomt.”

De rondgang van de relieken draagt volgens Paul Verbeek bij aan het missionair kerk-zijn. “God houdt van je. Hij ziet je! Dat is de boodschap die rondgaat als de schrijn het bisdom aandoet. Diezelfde liefde die Bernadette mocht ervaren, is ook aanwezig in onze wereld van vandaag. Ook Maria heeft hierin een rol. Zij wil niets liever dan dat wij haar zoon leren kennen en dat wij worden aangeraakt door Zijn liefde.”Comments


bottom of page