top of page

Huwelijk

Vaak wordt gezegd: het huwelijk is niet alleen een gave, maar ook een opgave. Dat is ook zo. Het gaat er in het Huwelijk niet alleen om dat de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat ik bijdraag aan het geluk van de ander. In het sacrament van het huwelijk vieren we dat God deze onvoorwaardelijke liefdesverklaring wil versterken met zijn liefde. Hij wil de gehuwden helpen om elkaar bij te staan in lief en leed en steeds voor elkaar op te komen.


Dit zal des te meer het geval zijn als het huwelijkspaar met die bedoeling voor God het Huwelijk sluit en Hem ook na de bruiloft een plaats in hun leven blijft geven.


De voorbereiding is in principe individueel. Na een kennismaking wordt de huwelijksverklaring ingevuld en wordt wat noodzakelijk is in orde gemaakt. Het bruidspaar krijgt een voorbeeldtekst mee voor de liturgie. De vraag is of zij zelf een koor of een andere soort van muzikale verzorging willen zoeken en vragen. Tenslotte komt de pastoor met het bruidspaar samen om over persoonlijke zaken te spraken alsook over de sacramentaliteit van het huwelijk.

Vlak voor de huwelijksviering wordt ter plekke even gekeken hoe een en ander op een goede manier kan verlopen.


Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Comments


bottom of page