top of page

Nieuwe wijn in nieuwe zakken.

Jezus heeft zijn leerlingen een missie toevertrouwd, namelijk om de vreugde van het Evangelie te delen met alle mensen. Deze missie ziet er anders uit in een christelijke samenleving dan in de huidige seculiere samenleving. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Ons eigen Nederland is een missiegebied. Praktisch alle mensen onder de vijftig weten niet of nauwelijks wie Jezus is. We zijn geroepen om in onze eigen familie, op ons werk en in onze buurt de vreugde van het Evangelie te verkondigen. Ook al staan we ingeschreven als katholiek, feitelijk doen we dit inmiddels als een bescheiden club. De kerk is in Nederland geen groot en invloedrijk instituut meer.

 

Bij deze nieuwe situatie horen nieuwe kerkbeelden. Een bekend en treffend beeld is dat van zout der aarde en licht der wereld.. je hebt niet veel zout nodig om een maaltijd op smaak te krijgen. Ook een klein vlammetje is genoeg om je in een pikdonkere ruimte te oriënteren, als je tenminste wil zien en niet je ogen dichtknijpt. Dit evangelisch beeld helpt ons niet op de geringe aantallen blind te staren en te denken dat het vanwege de teruglopende aantallen slecht gaat met de Kerk.

 

Een ander belangrijk beeld uit de Schrift is het Lichaam van Christus (vgl Rom 12,4 5, 1 Kor 12). Dit beeld leert ons dat ieder lid van de gemeenschap een eigen speciale taak heeft in de opbouw en de zending van de Kerk. Een instituut kent ambten en vrijwilligers, maar een lichaam niet.Comments


bottom of page