top of page

Secretaresse dag


Vorige week was het secretaressedag. Sinds verschillende jaren is het de gewoonte de secretaresses één keer per jaar in het zonnetje te zetten voor het vele werk, dat zij vaak in stilte doen.

Op deze dag heeft ook de parochie de  secretaresses in het zonnetje gezet.

Wat denkt u van alle telefoontjes, de bezoekjes die worden gebracht aan het parochiecentrum, de correspondentie voor pastores en bestuur, notulen, boekjes, kerkbalans, te veel om op te noemen.

Eenmaal per jaar mogen we hen, Harriette en Marjo, zeker noemen en hen bedanken met een bloemetje.

Namens pastores en bestuur parochie heilige Maria Sterre der Zee, vicevoorzitter 

 Comments


bottom of page