top of page

Taizé in Zeeuws Vlaanderen

De geschiedenis van de gemeenschap van Taizé begon in 1940

toen broeder Roger Schutz in het plaatsje Taizé in de omgeving van Cluny

in Frankrijk aankwam.

Hij kocht er een huis waar hij mensen opving die het oorlogsgeweld

trachtten te ontvluchten.

Al gauw wilden enkele broeders zich bij hem aansluiten, waarmee

de oecumenische gemeenschap van Taizé geboren was.

Vanaf het begin trok deze broedergemeenschap in kerkelijke kringen

veel aandacht

want een kloostergemeenschap waar zowel protestanten als ook rooms-katholieke en oosters-orthodoxe christenen lid konden worden,

bestond toen nog niet.

Vanaf de jaren ‘50 kwamen ook steeds meer jongeren op bezoek in Taizé.

Sinds die tijd heeft Taizé zich ontwikkelt tot een ontmoetingsplaats voor jongeren van over de gehele wereld.

Zij komen om deel te nemen aan het leven van de broeders.

Centraal staan 'ontmoeting en bezinning.'

Elke dag zijn er bijbelinleidingen en gespreksgroepen.

Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het

gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk,

met veel zingen en een lange tijd van stilte.

In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning,

gebed, stilte en discussie al dan niet in een groepje van jongeren met verschillende nationaliteiten.

Op veel plaatsen in Europa worden intussen regelmatig bijeenkomsten

georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé.

Sinds enkele jaren laten ook in Zeeuws Vlaanderen ons inspireren door de spiritualiteit van Taizé. Vier keer per jaar komen wij samen om te zingen en te luisteren naar de Schrift, om samen stil te zijn en om elkaar te ontmoeten.

 

De data voor 2024 staan al gepland:

21 maart (Veertigdagentijd)

16 mei (Pinksternoveen)

19 september (Vredesweek)

De vieringen beginnen om 19.30 uur in de kerk van de heilige Catharina

te Hengstdijk.

Iedereen is van harte welkom.

 

 

 Comments


bottom of page