top of page

Te verschijnen boek: De kercke van Hulst.

Verwijzing naar het te verschijnen boek De kercke van Hulst, Soo binnen als bijten, 1199-2010, verschijnt op 7 sept. 2024

Hoogst merkwaardig is het ongeloof dat de korte verovering in 1591 en ‘bezetting’ of ‘bevrijding’ van de stad door Maurits een vervolg zou krijgen. In 1596 heroverde Albertus van Oostenrijk Hulst weer. De nevenschade aan de kerk door zijn bombardement van de haven was groot. Zijkapellen en altaren waren vernield. Het Twaalfjarig bestand bood rust, maar ook kort daarna bestelde het katholieke kerkbestuur toch nog het zogenaamde Isoré- orgel. Niet verontrust dat weer groot onheil dreigde, had in de zomer van 1645 in Gent nog een bouwoverleg plaats tussen pastoor Hesius, bisschop Triest en de deken van het kapittel over een verdere restauratie van de kerk. Twee maanden later stond de Schrik, zoals  Frederik Hendrik ook genoemd werd in een weer beschadigde de kerk. Toch was de brand van november 1663 ernstiger dan alle oorlogsschade voordien.Comments


bottom of page