top of page

Toekomst van onze parochie

Toch nog grote verwarring over de toekomst van de kerken.

De afgelopen maand zijn er in onze parochie en heel specifiek in de verschillende parochiekernen of wel geloofsgemeenschappen genaamd,  gesprekken geweest. Thema: van advent naar advent.

Waar spreken we over:

Hoe ziet u de toekomst van uw eigen geloofsgemeenschap, van uw parochie…. Hoe kunnen we de kerk in Zeeuws-Vlaanderen gereed maken voor wat er komt, de kerk een fundament geven voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wanneer we in gesprek gaan valt op, dat vooral is blijven hangen. De basiliek blijft open, maar de andere kerken gaan dicht. Daar kan niets meer.

Wat een verwarring! MAAR

Alle kerken blijven open tot er een herbestemming is gevonden. Een herbestemming betekent dan dat de kerk verkocht is en er op dat moment geen activiteiten meer kunnen gebeuren in de kerk vanuit de parochie. Op dit moment betekent het, dat dus alle vieringen zoals die nu door de week in de verschillende kerken worden gevierd gewoon doorgaan.

Het is zelfs zo als u zelf goede ideeën inbrengt waarin u zelf ook actief wilt zijn ook deze doorgang kunnen vinden.

Op dit moment is het enigste, dat veranderd, dat in het weekend de Eucharistieviering alleen in de parochiekerk, dus in de basiliek, wordt gevierd in onze parochie.


Commenti


bottom of page