top of page

Vertrouwenspersoon

Daan Boonman is benoemd tot vertrouwenspersoon voor de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen: de parochie heilige Maria Sterre der Zee, de Elisabethparochie en de parochie heilige Andreas.

Bijna alle parochiebesturen in het bisdom hebben inmiddels een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarmee geven de besturen aan dat ze het belangrijk vinden dat er in de parochies respectvol en integer met elkaar wordt omgegaan, en dat iedereen zich in de parochie veilig kan voelen.

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers en beroepskrachten of anderen die zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld voelen. De vertrouwenspersoon biedt - onder strikte geheimhouding - een luisterend oor. Hij helpt om de ervaringen bespreekbaar te maken en te verwerken. Hij kan helpen bij het zetten van stappen die nodig zijn om weer op de juiste wijze met elkaar om te gaan.

Ontmoetingen met andere vertrouwenspersonen zijn van belang om het goed functioneren als vertrouwenspersoon te bevorderen. Daartoe organiseert het bisdom bijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen zijn geen lid van het parochiebestuur of van bestuurlijke commissies.

U kunt Daan Boonman bereiken op:

Tel.nr. 0115-696391 of via vertrouwenspersoon@parochieszvl.nl

Indien u per brief contact wilt: Vertrouwenspersoon parochie Zeeuws-Vlaanderen

Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen
Comments


bottom of page