top of page

Verwijzing naar het te verschijnen boek over kerk en land van Hulst 1199-2010. 

02

Heel vroeger was het de gewoonte dat men zich pas op hoge leeftijd liet dopen. Men was bang in een lang leven veel te zondigen en daardoor zijn kansen op de hemel te verspelen. Angst om het verkeerde te doen en de gevolgen ervan te ondervinden, beheerste het leven van de middeleeuwer. Het kwaad was niet de afwezigheid van het goede, maar werd verpersoonlijkt: de duivel, de clown, de spotter met de ernst van het leven. Hebt u deze afbeelding van de duivel gezien op de binnenzijde van een der grote torenpilaren in de kerk van Hulst? In die tijd, zo rond 1195, stichtten de graaf van Vlaanderen naast zijn kasteel in Kortrijk een eigen kerk of kapel, om mensen te laten bidden voor zijn eigen zielenheil. Die kerk bemande hij met twee personen, die de eerst aangestelde leden van het kapittel van Kortrijk werden. Rond 1212 was het kapittel bijna voltooid. Om deze groep mensen toch aan de grafelijke en kerkelijke wetten te houden, kregen zij regels of canons opgelegd. Die waren niet mis.

(Jan de Kort, Oudheidkundige Kring).

Comments


bottom of page