top of page

Verwijzing naar het te verschijnen boek over kerk en land van Hulst 1199-2010.


In 1202 vertrok Boudewijn, graaf van Vlaanderen, met andere ridders met de kruistocht naar Palestina. Naar verluid, wendde hij zijn schip om onbekende reden ter hoogte van Alexandrié  naar Griekenland, veroverde Constantinopel en liet zich tot keizer kronen. De bloedige verovering kostte veel burgers het leven en hem een goede naam in het Midden-0osten. Diezelfde persoon schonk al zijn inkomsten uit Hulst aan het kapittel van Kortrijk. Die belasting  werd geïnd in zijn kantoor, de tegenwoordige gemeentewinkel of pand Seydlitz. Hij had er een bestemming voor: in het kerkje bij zijn kasteel in moesten er flambouwen branden voor de verlichting. Het werd de start van de kerk van O.L.V. in Kortrijk, die er nu nog staat! Nog een aspect: de vruchtbare polders ten noorden van Hulst brachten veel geld in het laadje van het kapittel., maar waren al snel het doelwit van Kortrijks vijanden. Wilde je de macht van de graaf breken, houd dan rooftochten in de polders boven Hulst!

(Jan de Kort, Oudheidkundige Kring).Comments


bottom of page